Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2023-01-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй

ХОХИРОГЧ НАС БАРСНААС ГЭМ ХОР УЧРУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ГЭМ БУРУУТАЙ ЭТГЭЭД ТӨЛНӨ

Огноо: 2023-01-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй

ГЭЭГДЭЛ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗАВШСАН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ

Огноо: 2023-01-25  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн гарын авлага

Иргэдийн төлөөлөгч шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсоноор шүүхийн ил тод байдал, иргэний хяналтыг бий болгодог.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?