Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2020-12-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ГАМШГИЙН ҮЕД ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

“Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай” хууль, Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн 2020 оны 60 дугаар захирамжаар баталсан “Коронавируст халдвар /ковид-19/-

Огноо: 2020-12-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМААР ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОХОД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 116 дугаар тогтоолоор гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед дагаж мөрдөх Эрүү, Иргэн, Захиргааны хэргийн хөдөлгөөний түр аргачлалыг баталсны д

Огноо: 2020-12-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БОЛОН БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ҮЕД БАРИМТЛАХ ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТҮР АРГАЧЛАЛЫГ БАТАЛЛАА https://judcouncil.mn/site/site/news/tsag

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 116 дугаар тогтоолоор гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед баримтлах Эрүү, Иргэн, Захиргааны хэргийн хөдөлгөөний түр аргачлалыг баталлаа.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?