Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2021-04-06  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас шүүхийн улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлөхөд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх зорилгоор татварын байгууллага болон арилжааны банкны төлөөлөлтэй хамтарсан уулзалтыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр шүү

Огноо: 2021-03-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч нар сонгогдлоо

Монгол Улсын Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хууль 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан Өмнөговь аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүд тус бүр шүүгчдийн зөвлөгөөнөө хийж,

Огноо: 2021-03-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн Тамгын газрын 2021 оны “Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Цахим шүүх хуралдааны бэлтгэл ажиллагаа болон тоног төхөөрөмжийн танилцуулга”, “Мэдээллийн аюулгүй байдал”, “Сэтгэл зүйн оношилгоо”, “Оролцоонд суурилсан харилцаа” зэрэг сэдэвт сург

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?