Дотоодын сургалт зохион байгуулав.

      Шүүхийн 2019 оны "Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу "Ажил хэрэгч хувцаслалт, хувцаслалтын соёл” сэдэвт "Дотоодын сургалт”-ыг 2019 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав.

Энэ удаагийн сургалтыг шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Ц.Анхбаяр удирдан явуулж, сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын сонирхсон асуултад хариулт өглөө.