Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн 2019 оны "Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу "Цаг ба зорилтын менежмент”, “Ургийн бичгээ хэрхэн хөтлөх вэ” зэрэг сэдэвт "Дотоодын сургалт”-ыг 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав.

Энэ удаагийн сургалтыг шүүгчийн туслах Б.Отгон-Эрдэнэ, Ж.Мухлай нар удирдан явуулж, сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын сонирхсон асуултад хариулт өглөө.