Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүгч, ажилтнуудын хүсэлтээр “Эрүүгийн болон Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нотлох баримтыг цуглуулах, бэхжүүлэх, үнэлэхэд анхаарах асуудал” сэдэвт "Дотоодын сургалт”-ыг 2020 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр шүүхийн байранд амжилттай зохион байгуулав.

Энэ удаагийн сургалтыг Монголын хуульчдын холбооны сургагч багш, хууль зүйн ухааны доктор, дэд профессор Б.Батзориг удирдан явуулж, сургалтад хамрагдсан шүүгч, ажилтнуудын сонирхсон асуултад хариулт өглөө.