Дотоодын сургалт зохион байгуулав

2020 оны “Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад оролцох шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан “Иргэний эрх зүйн бодлого бодох аргачлал” сэдэвт сургалтыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав.

Энэ удаагийн сургалтыг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, иргэний эрх зүйн сургагч багш Р.Уранчимэг удирдан явуулж, сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын сонирхсон асуултад хариулт өглөө.