Цахим сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх үүднээс цахимаар бэлтгэн ирүүлсэн “Үндсэн хууль ба хүний эрх”, “Орон нутгийн бүсчилсэн” /Сэтгэл судлал, Нийгмийн мэдрэмж/” сургалтуудыг Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар 2020 оны 09 дүгээр сарын 10, 11-ний өдрүүдэд танхимын хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Сургалтад Өмнөговь аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн нийт шүүгчид хамрагдлаа.