Мод тарьж, ногоон байгууламжаа тордов

“Тэр бум мод” үндэсний хөдөлгөөн, “Бүх нийтийн мод тарих өдөр”-ийн Өмнөговь аймгийн нээлтийн үйл ажиллагаа Даланзадгад хотын Үдэлт-Угталтын 20 га ойн зурваст 2022 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

Энэхүү үйл ажиллагаанд аймгийн шүүх болон 80 орчим байгууллагын алба хаагч, ажилчид оролцож 5000 гаруй мод, суулгацыг суулгалаа.

Мөн энэ үеэр шүүхийн захиргааны ажилтнууд байгууллагынхаа гадна талбай, ойр орчимд их цэвэрлэгээ хийж, ногоон байгууламжаа арчилж тордлоо.