Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн Тамгын газрын 2022 оны “Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Жендер ба хүний эрх”, “Ухаалаг цахим хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг 2022 оны 09 сарын 09-ний өдөр амжилттай зохион байгуулав.

Энэ удаагийн сургалтыг Хүний эрхийн үндэсний комиссын Өмнөговь аймаг дахь референт Г.Нарангоо, Насан туршийн боловсролын төвийн сургагч багш Э.Амартүвшин нар удирдан явууллаа.

Мөн сургалтын төгсгөлд сургалт зохион байгуулагчдын бэлтгэсэн асуулт, хариултын болон “Багаар ажиллах хөгжөөнт тэмцээн”-д шүүхийн захиргааны ажилтнууд амжилттай оролцов.