ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Шүүхийн Тамгын газрын 2023 оны “Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Нас, насны сэтгэлзүй”, “Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс, жендерийн онцлог” сэдэвт дотоодын сургалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр шүүх хуралдааны “Б” танхимд амжилттай зохион байгуулав.

Сургалтыг сургагч багш, илтгэгч Э.Ууганбямба удирдан явуулж, сургалтад хамрагдсан шүүгч, ажилтнуудтай харилцан ярилцлаа.