ШҮҮГЧ, АЖИЛТНЫ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Шүүхийн тамгын газраас Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудын хамтарсан уулзалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулав.

Уулзалтад эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч, шүүгч, шүүхийн Тамгын газрын дарга, хэлтсийн дарга, шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, мэдээлэл, лавлагааны мэргэжилтэн нар оролцож, эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал, хэргийн хөдөлгөөний удирдлага, ажлын үр дүнг сайжруулах анхаарах асуудлыг хэлэлцсэн.