ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРӨӨС 10 ДУГААР

САРЫН 02-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. Б.Адъяагийн нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 02-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

2. Т.Мөнхжаргалын нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 02-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

3. Г.Болормаагийн нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 02-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

4. Л.Сувдаагийн нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 02-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

5. Н.Өнөржавын нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 02-ны өдрийн 11 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

6. Д.Алтанчимэгийн нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 02-ны өдрийн 12 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхээс нотлох баримтыг дахин бүрдүүлэхээр шүүх хуралдааныг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

7. Т.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 02-ны өдрийн 12 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

8. Ш.Сумъяагийн нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 02-ны өдрийн 12 цаг 50 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг нь хангаж шийдвэрлэв.