ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРӨӨС

16-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. О.Мөнхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Т.Батхуягт холбогдох “19.000.000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг 16-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг нь хангаж, үлдсэн хэсгийг нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

2.Өмнөговь аймгийн шуудан үйлчилгээний газрын нэхэмжлэлтэй, Г.Одонтунгалагт холбогдох “16.875.456 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг 16-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаа татан авсныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.