ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРӨӨС

23-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. Ц.Мөнхнасангийн нэхэмжлэлтэй Б.Соронзонбатад холбогдох “ 50.000.000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг 19-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийг буцааж шийдвэрлэв.

2. Ц.Балжмаагийн нэхэмжлэлтэй Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуульд холбогдох “Урьд ажиллаж байсан Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын ерөнхий боловсролын 3-р сургуулийн няравын ажилдаа эгүүлэн тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 19-ний өдрийн 11 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн эрүүл мэндийн улмаас шүүх хуралдааныг хойшлуулах хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг 2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл 7 хоногийн хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

3. А.Рашзэвэгийн нэхэмжлэлтэй, Ч.Бүтэнжаргалд холбогдох “Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 19-ны өдрийн 16 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

4. Д.Алтанчимэгийн нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 19-ний өдрийн 16 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

5. Н.Хөхөөгийн нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 20-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

6. С.Цолмончимэгийн нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 20-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

7. Ц.Цэдэнбалын нэхэмжлэлтэй Ч.Ууганбатад холбогдох “3.498.000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг 20-ны өдрийн 12 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

8. Голомт банкны Өмнөговь салбарын нэхэмжлэлтэй Д.Олжмэдэхэд хариуцагдах “Зээлийн гэрээний үүрэгт 60.171.190 төгрөг 81 мөнгө гаргуулах, барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай” иргэний хэргийг 21-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шинээр нотлох баримт гаргаж өгөх хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл 7 хоногийн хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

9. Д.Энх-Амгалангийн нэхэмжлэлтэй Ч.Итгэлд холбогдох “18.000.000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг 21-ний өдрийн 15 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

10. В.Сосорбурамын нэхэмжлэлтэй, Г.Түмэндэмбэрэлд холбогдох “Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 22-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийг буцааж шийдвэрлэв.

11. Т.Одгэрэлийн нэхэмжлэлтэй Ц.Балсүхэд холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах тухай” иргэний хэргийг 22-ны өдрийн 12 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

12. Ц.Энхбаярын нэхэмжлэлтэй “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 23-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.