Та Өмнөговь аймгийн шүүх ийн Шүүгчийн туслах  Эрдэнэбат овогтой Ууганчимэг-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.