Та Өмнөговь аймгийн шүүх ийн Эвлэрүүлэн зуучлагч  Энхтөр овогтой Өлзийнасан-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.