Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-01-25  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн гарын авлага

Иргэдийн төлөөлөгч шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсоноор шүүхийн ил тод байдал, иргэний хяналтыг бий болгодог.

Огноо: 2023-01-13  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүгчид ойн хүндэт медалиар шагнууллаа

Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн хүндэт медалиар шагнуулав.

Огноо: 2023-01-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН МЭДЭЭГ ГАРГАН ХҮРГҮҮЛЭВ

Өмнөговь аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны 2022 оны 4-р улирлын статистикийн тайлан, мэдээг гаргаж Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанд хүргүүлэв.

Огноо: 2023-01-04  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“ХҮНДЭТГЭЛИЙН ХУРАЛДААН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал нь шүүгчийн өндөр насны тэтгэвэрт гарах насны дээд хязгаар хүрч, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөгдөн гавьяаны амралтандаа

Огноо: 2022-12-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛ БОЛЛОО

Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх Салбар зөвлөлөөс өнөөдөр Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын арга хэмжээ зохион байгууллаа.