Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-10-06  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлэв

Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас “Ахмадын баяр”-ыг тохиолдуулан Өмнөговь аймгийн шүүхэд олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаад гавьяаныхаа амралтад гарсан ахмадуудаа 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүллээ.

Огноо: 2022-10-04  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч нь Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль, журмын дагуу иргэдээс 165 өргөдөл хүлээн авсан бол шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа явуулахаар ш

Огноо: 2022-09-26  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ УЛИРЛЫН МЭДЭЭГ ГАРГАН ХҮРГҮҮЛЭВ

Өмнөговь аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны 2022 оны 3-р улирлын статистикийн тайлан, мэдээг гаргаж Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанд хүргүүлэв.

Огноо: 2022-09-09  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн Тамгын газрын 2022 оны “Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Жендер ба хүний эрх”, “Ухаалаг цахим хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг 2022 оны 09 сарын 09-ний өдөр амжилттай зохион байгуулав.

Огноо: 2022-08-16  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ КИОСК МАШИНААР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛДЭГ БОЛЛОО

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс КИОСК машинаар төрийн үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас КИОСК төхөөрөмжийг шүүхийн байранд байршууллаа.