Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-10-11  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн захиргааны ажилтны мэргэшүүлэх болон давтан сургалт болов

Шүүхийн захиргааны ажилтны эзэмшвэл зохих суурь мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн хөгжлийг нь дэмжих, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцгой чиг үүргээ үр нөлөөтэй, бүтээмжтэйгээр хэрэгжүүлэх,

Огноо: 2023-09-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Ерөнхий шүүгч сонгогдов

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 177 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоолоор

Огноо: 2023-08-24  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн процессын тойм

ГОМДЛЫГ УРЬДЧИЛАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАН ШҮҮХЭД ХАРИУЦАГЧ БОЛОХГҮЙ

Огноо: 2023-08-10  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн процессын тойм

ХУУЛЬД НИЙЦСЭН БУСДЫН ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ, ХУУЛЬ ЁСНЫ АШИГ СОНИРХЛЫГ ХӨНДӨӨГҮЙ БОЛ ШҮҮХ ЭВЛЭРЛИЙГ БАТАЛНА

Огноо: 2023-08-08  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн шийдвэрийн тойм

ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАТВАРАА ҮНЭН ЗӨВ ТОДОРХОЙЛЖ, ТОГТООСОН ХУГАЦААНД ТӨЛӨХ ҮҮРЭГТЭЙ