Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-02-04  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн Тамгын газрын 2023 оны “Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу

Огноо: 2023-02-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн шийдвэрийн тойм

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХӨРС БОХИРДУУЛЖ, ГАЗРЫГ ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ АШИГЛААГҮЙ БОЛ УГ ЗӨРЧИЛД ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛНА

Огноо: 2023-02-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн процессын тойм

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХЭЭС ӨМНӨ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛ ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛНЭ

Огноо: 2023-01-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн шийдвэрийн тойм

ГЭЭГДЭЛ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗАВШСАН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ

Огноо: 2023-01-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн шийдвэрийн тойм

ХОХИРОГЧ НАС БАРСНААС ГЭМ ХОР УЧРУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ГЭМ БУРУУТАЙ ЭТГЭЭД ТӨЛНӨ