Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-08-03  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

2020 оны “Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Авлига, ашиг сонирхлоос ангид байх тухай”, “Сэтгэл судлал”, “Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгаа” сэдэвт “Дотоодын сургалт”-ыг 2020 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр амжилттай зохион байгуулав.

Огноо: 2020-07-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Телевизэд мэдээлэл өгөв

Шүүхийн Тамгын газар нь 2017 оноос орон нутгийн “Говь HD” телевизтэй хамтран “Хууль бидний амьдралд” нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтийн хүртээл болгож байгаа билээ.

Огноо: 2020-07-07  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНДӨӨ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ, АЖЛЫН ҮР ДҮН, БИЕЛЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЭВ

Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журмын дагуу 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө хяналт-шинжилгээ хийж, ажлын үр, дүн биелэлтийг 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр шүүгч, ажилтнуудын хурлаар хэлэл

Огноо: 2020-07-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгуулав

Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан уулзалтыг 2020 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр шүүхийн байранд зохион байгуулав.

Огноо: 2020-06-29  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч нарт сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн Тамгын газраас иргэдийн төлөөлөгч нарын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцох ач холбогдлыг тэдэнд ойлгуулах зорилгоор 2020 онд Баяндалай, Булган, Даланзадгад, Мандал-Овоо сумаас шүүх хуралдаанд оролцох