Шүүгчдийн танилцуулга

ШҮҮГЧ

Тогоочийн ДЭЛГЭРМАА

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд төрсөн.

2000 онд Отгонтэнгэр Их сургуулийг Эрх зүйч, 2002 онд Удирдлагын Академийг "Төрийн удирдлагын арга зүйч-зохион байгуулагч менежер”, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг "Эрх зүйн" магистр мэргэжлээр тус тус төгссөн.Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн докторантур.

2001-2003 онд Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын шүүхэд нарийн бичгийн дарга,

2003-2004 онд Өмнөговь аймгийн шүүхэд нарийн бичгийн дарга,

2004-2005 онд Өмнөговь аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч,

2005-2011 онд Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгч,

2011 оны 10 сараас 2013 оны 12 сарын 18-ны өдөр хүртэл Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхийн шүүгч,

2013 оны 12 сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 06 сарын 30-ны өдөр хүртэл Сум дундын 15 дугаар шүүхийн шүүгч,

2015 оны 06 сарын 30-ны өдрөөс 2015 оны 12 сарын 23-ны өдөр хүртэл Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч,

2015 оны 12 сарын 23-ны өдрөөс Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.

    

ШҮҮГЧ

Эрдэнэбилэгийн ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд төрсөн.

2001-2005 онд Их засаг их сургуулийг Эрх зүйч, 2002-2005 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр тус тус төгссөн. Хууль зүйн ухааны магистр.

2005 оны 09 сараас Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн шүүхэд шүүгчийн туслах бөгөөд шуүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

2009-2013 оны 03 сарын 12-ны өдөр хүртэл Нийслэлийн Давж заалдах шатны шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхимд шүүгчийн туслахаар

2013 оны 03 сарын 12-ны өдрөөс 2013 оны 12 сарын 18-ны өдөр хүртэл Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхийн шүүгч,

2013 оны 12 сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 06 сарын 30-ны өдөр хүртэл Сум дундын 15 дугаар шүүхийн шүүгч,

2015 оны 06 сарын 30-ны өдрөөс Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.