Шүүгчдийн танилцуулга

ШҮҮГЧ

Тогоочийн ДЭЛГЭРМАА

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд төрсөн.

2000 онд Отгонтэнгэр Их сургуулийг Эрх зүйч, 2002 онд Удирдлагын Академийг "Төрийн удирдлагын арга зүйч-зохион байгуулагч менежер”, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг "Эрх зүйн" магистр мэргэжлээр тус тус төгссөн.Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн докторантур.

2001-2003 онд Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын шүүхэд нарийн бичгийн дарга,

2003-2004 онд Өмнөговь аймгийн шүүхэд нарийн бичгийн дарга,

2004-2005 онд Өмнөговь аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч,

2005-2011 онд Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгч,

2011 оны 10 сараас 2013 оны 12 сарын 18-ны өдөр хүртэл Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхийн шүүгч,

2013 оны 12 сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 06 сарын 30-ны өдөр хүртэл Сум дундын 15 дугаар шүүхийн шүүгч,

2015 оны 06 сарын 30-ны өдрөөс 2015 оны 12 сарын 23-ны өдөр хүртэл Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч,

2015 оны 12 сарын 23-ны өдрөөс Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.

    

ШҮҮГЧ

Эрдэнэбилэгийн ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд төрсөн.

2001-2005 онд Их засаг их сургуулийг Эрх зүйч, 2002-2005 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр тус тус төгссөн. Хууль зүйн ухааны магистр.

2005 оны 09 сараас Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн шүүхэд шүүгчийн туслах бөгөөд шуүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,

2009-2013 оны 03 сарын 12-ны өдөр хүртэл Нийслэлийн Давж заалдах шатны шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхимд шүүгчийн туслах,

2013 оны 03 сарын 12-ны өдрөөс 2013 оны 12 сарын 18-ны өдөр хүртэл Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхийн шүүгч,

2013 оны 12 сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 06 сарын 30-ны өдөр хүртэл Сум дундын 15 дугаар шүүхийн шүүгч,

2015 оны 06 сарын 30-ны өдрөөс Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 

ШҮҮГЧ

Пүрэвийн ПАГМА

Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд төрсөн.

2005 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг “Эрх зүйч” мэргэжлээр төгссөн. Эрх зүйн магистр зэрэгтэй.

2008-2009 онд Дорнод аймаг дахь Хэрлэн сумын шүүхэд шүүгчийн туслах,

2009-2011 онд Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчийн туслах,

2011-2013 онд Дорнод аймгийн шүүхэд шүүгчийн туслах,

2013-2017 онд Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд шүүгчийн туслах,

2017-2019.12.26 өдрийг хүртэл Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчийн туслах,

2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрөөс Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.