Шүүгчдийн танилцуулга

ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ

Равданжамцын УРАНЧИМЭГ

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд төрсөн.

1990 онд ОХУ-ын Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Хууль зүйн ухааны магистр.

1990-1992 онд Өмнөговь аймгийн Прокурорын газарт хэсгийн прокурор,

1993-2011 онд Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгч,

2011 оны 10 сараас 2013 оны 12 сарын 18-ны өдөр хүртэл Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхийн Ерөнхий шүүгч,

2013 оны 12 сарын 18-ны өдрөөс 2014 оны 05 сарын 09-ний өдөр хүртэл Сум дундын 15 дугаар шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн орлон гүйцэтгэгч,

2014 оны 05 сарын 09-ний өдрөөс 2015 оны 06 сарын 30-ны өдөр хүртэл Сум дундын 15 дугаар шүүхийн Ерөнхий шүүгч,

2015 оны 06 сарын 30-ны өдрөөс Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.

Монгол Улсын шүүхийн иргэний шүүн таслах ажиллагааны чиглэлээр бэлтгэгдсэн шүүгч багш.

  

 ШҮҮГЧ

Лувсанноровын УГТАХБАЯР

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор суманд төрсөн.

2005 онд Их засаг их сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

2005-2014 оны 12 сарын 05-ны өдөр хүртэл Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны өмгөөлөгч,

2014 оны 12 сарын 05-ны өдрөөс 2015 оны 06 сарын 30-ны өдөр хүртэл Сум дундын 15 дугаар шүүхийн шүүгч,

2015 оны 06 сарын 30-ны өдрөөс Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.