Шүүгчдийн танилцуулга

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ С.ОТГОНЦЭЦЭГ, ШҮҮГЧ Ч.БАЯРМАА, М.ЦЭЦЭГМАА НАРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНТЭЙ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.