Түүхэн замнал

    БНМАУ-ын Засгийн газрын 1931 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол, Улсын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор Өмнөговь аймагт шүүх байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу 1931 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр одоогийн Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын төвд Өмнөговь аймгийн төлөөлөгчид анхдугаар хурлаа хийж ардын шүүх анх байгуулагджээ.

    1993 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн "Шүүх байгуулах тухай” хуульд нийцүүлэн шүүхийн захиргааны удирдлагыг бие даан хариуцсан Тамгын хэлтэс гэж анх байгуулагджээ.

    Монгол Улсын Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2013 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 48 дугаартай тогтоолоор Өмнөговь аймаг, Даланзадгад суманд Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 12 дугаар шүүх, Сум дундын 15 дугаар шүүх, Шүүхийн Тамгын газар болж өөрчлөгдөж,

    Монгол Улсын Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2016 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 33 дугаартай тогтоолоор Өмнөговь аймаг, Даланзадгад суманд Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Шүүхийн Тамгын газар болж өөрчлөгдөн шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.