Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-07-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгуулав

Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан уулзалтыг 2020 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр шүүхийн байранд зохион байгуулав.

Огноо: 2020-06-29  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч нарт сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн Тамгын газраас иргэдийн төлөөлөгч нарын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцох ач холбогдлыг тэдэнд ойлгуулах зорилгоор 2020 онд Баяндалай, Булган, Даланзадгад, Мандал-Овоо сумаас шүүх хуралдаанд оролцох

Огноо: 2020-06-26  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

2020 оны "Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Иргэний хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд анхаарах асуудал”, “Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, түүнтэй холбоотой дүрэм журмын хэрэгжилт”, “Бичиг хэ

Огноо: 2020-06-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Телевизэд мэдээлэл өгөв

Шүүхийн Тамгын газар нь 2017 оноос орон нутгийн “Говь HD” телевизтэй хамтран “Хууль бидний амьдралд” нэвтрүүлэг бэлтгэж олон нийтийн хүртээл болгож байгаа билээ.

Огноо: 2020-06-10  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүгч, ажилтнуудын хүсэлтээр “Эрүүгийн болон Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нотлох баримтыг цуглуулах, бэхжүүлэх, үнэлэхэд анхаарах асуудал” сэдэвт "Дотоодын сургалт”-ыг 2020 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр шүүхийн байранд амжилттай зох