Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-01-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй

ГЭЭГДЭЛ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗАВШСАН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ

Огноо: 2023-01-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй

ХОХИРОГЧ НАС БАРСНААС ГЭМ ХОР УЧРУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ГЭМ БУРУУТАЙ ЭТГЭЭД ТӨЛНӨ

Огноо: 2023-01-25  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн гарын авлага

Иргэдийн төлөөлөгч шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсоноор шүүхийн ил тод байдал, иргэний хяналтыг бий болгодог.

Огноо: 2023-01-13  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүгчид ойн хүндэт медалиар шагнууллаа

Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн хүндэт медалиар шагнуулав.

Огноо: 2023-01-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН МЭДЭЭГ ГАРГАН ХҮРГҮҮЛЭВ

Өмнөговь аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны 2022 оны 4-р улирлын статистикийн тайлан, мэдээг гаргаж Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанд хүргүүлэв.