Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-07-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн Тамгын газрын ажилтнууд орон нутгийн шагналаар шагнууллаа

Шүүхийн Тамгын газрын ажилтнууд орон нутгийн шагналаар шагнууллаа

Огноо: 2019-07-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгуулав

Цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгуулав

Огноо: 2019-06-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав.

Дотоодын сургалт зохион байгуулав.

Огноо: 2019-06-26  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй шүүх хуралдаан зохион байгуулав

Нээлттэй шүүх хуралдаан зохион байгуулав

Огноо: 2019-06-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгуулав.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгуулав.